پایان نامه

c (3740)

بسم الله الرّحمن الرّحیم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه منابع طبیعی پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc.) گرایش: مرتعداری عنوان: بررسی ترکیبات اسانس آویشن در مراحل مختلف فنولوژی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3741)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسي كشاورزي گرايش علوم و صنايع غذايي ،گرایش: میکروبیولوژی مواد غذايي عنوان : ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3742)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده فنی و مهندسی پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته مهندسی کشاورزی،علوم وصنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی عنوان بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی حلوای آرد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3743)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسي ارشد (M.Sc.) در رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی عنوان بررسی و مقایسه سویه های تجاری مخمر نانوایی ادامه مطلب…

By 92, ago