پایان نامه

c (3749)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی عنوان بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3760)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزی پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش تکنولوژی مواد غذایی عنوان : تاثیرشرایطوروشهای مختلف خشک کردن برویژگیهای آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3750)

معاونت پژوهش و فناوری به نام خدا فرم منشور اخلاق پژوهش بایاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضر خداست وهمواره ناظر بر اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش وپژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3761)

دانشگاه ارومیه دانشكده كشاورزي گروه علوم دامی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامي گرايش تغذيه دام و طیور عنوان: تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3751)

پایان‌نامه‌ي حاضر، حاصل پ‍ژوهشهاي نگارنده در دورهي كارشناسي ارشد رشتهي حشره‌شناسی کشاورزی است كه در تیر‌ماه سال 1393 در دانشكده‌ي کشاورزی دانشگاه یاسوج به راهنمايي جناب آقاي دکتر حجت‌اله محمدی و مشاورهي جناب آقای دكتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3762)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت پايان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مهندسي کشاورزی گرايش: زراعت عنوان بررسي اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر خصوصیات رشدی و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3752)

بررسي آلودگي نيترات در آبهاي زيرزميني بخشي از استان اصفهان و شبيه‌سازي آن با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيک چکيده آلودگي منابع آب زيرزميني به نيترات در حال حاضر يکي از مهمترين ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3763)

بسم الله الرّحمن الرّحیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc. ) گرایش: فضای سبز، گیاهان زینتی در منظر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3753)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده علوم کشاورزی گروه علوم دامی پایان‌نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته: علوم دامی گرایش: تغذیه‌ دام عنوان: تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3764)

دانشکده کشاورزی گروه مهندسی آب پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی آبیاری و زهکشی موضوع بررسی فرسایش حوضه آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به ادامه مطلب…

By 92, ago