پایان نامه

c (3766)

واحد رشت دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش: گیاهان زینتی عنوان بهبود عمر گلجاییگلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3765)

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز گروه بهنژادی و بیوتکنولوژی گیاهی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی عنوان تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم استاد راهنما دکتر محمود تورچی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3755)

رسالهي حاضر، حاصل پژوهش‌هاي نگارنده در دوره‌ي کارشناسي ارشد رشته‌ي منابع طبيعي گرايش جنگلداري است که در مهرماه 1391 در دانشکده‌ي کشاورزي دانشگاه ياسوج به راهنمايي سرکار خانم رقيه ذوالفقاري و مشاوره‌ي جناب آقاي دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3756)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”در رشته مهندسی صنایع غذایی گرایش کشاورزی عنوان: بهینه سازی مصرف عصاره‌ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3746)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغـه دانشکده کشاورزی پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد رشته علوم و صنایع غذایی (M.Sc) گرایش: مهندسی صنایع غذایی عنوان بررسی تاثير برخی از هیدروکلوئیدها بر پايداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ با استفاده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3757)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی عنوان: تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل لاکتیلات(SSL)و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3747)

دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.) اساتید راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3758)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم کشاورزی گروه آموزشی علومی دامی پایاننامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام عنوان: تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3748)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشکده کشاورزي بخش گياهپزشکي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته گياهپزشکي گرايش حشره شناسي بررسی روش های مختلف عصاره گیری از مراحل مختلف رشدی میوه و برگ درخت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3759)

تعهد اصالت رساله یا پایان نامه اینجانب……………………………دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/دکترای تخصصی در رشته……………………کهدرتاریخ……ازپایاننامه/ رسالهخودتحتعنوان…………………………………. ……………………………………………………………………………………………….. با کسب نمره…… ودرجه…………دفاع نموده ام.بدین وسیله متعهد می شوم: 1. این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق ادامه مطلب…

By 92, ago