پایان نامه

c (3756)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”در رشته مهندسی صنایع غذایی گرایش کشاورزی عنوان: بهینه سازی مصرف عصاره‌ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3755)

رسالهي حاضر، حاصل پژوهش‌هاي نگارنده در دوره‌ي کارشناسي ارشد رشته‌ي منابع طبيعي گرايش جنگلداري است که در مهرماه 1391 در دانشکده‌ي کشاورزي دانشگاه ياسوج به راهنمايي سرکار خانم رقيه ذوالفقاري و مشاوره‌ي جناب آقاي دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3754)

دانشكده کشاورزی گروه علوم باغبانی پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم باغبانی- میوه کاری تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین تحقيق و نگارش حنیفه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3753)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده علوم کشاورزی گروه علوم دامی پایان‌نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته: علوم دامی گرایش: تغذیه‌ دام عنوان: تاثیر پریمکسهای تجاری مختلف ویتامینه و معدنی بر صفات لاشه‌،فراسنجه های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3752)

بررسي آلودگي نيترات در آبهاي زيرزميني بخشي از استان اصفهان و شبيه‌سازي آن با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيک چکيده آلودگي منابع آب زيرزميني به نيترات در حال حاضر يکي از مهمترين ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3751)

پایان‌نامه‌ي حاضر، حاصل پ‍ژوهشهاي نگارنده در دورهي كارشناسي ارشد رشتهي حشره‌شناسی کشاورزی است كه در تیر‌ماه سال 1393 در دانشكده‌ي کشاورزی دانشگاه یاسوج به راهنمايي جناب آقاي دکتر حجت‌اله محمدی و مشاورهي جناب آقای دكتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3750)

معاونت پژوهش و فناوری به نام خدا فرم منشور اخلاق پژوهش بایاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضر خداست وهمواره ناظر بر اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش وپژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3749)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی عنوان بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3748)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشکده کشاورزي بخش گياهپزشکي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته گياهپزشکي گرايش حشره شناسي بررسی روش های مختلف عصاره گیری از مراحل مختلف رشدی میوه و برگ درخت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3747)

دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان (Carum copticum L.) اساتید راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago