پایان نامه

c (3766)

واحد رشت دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش: گیاهان زینتی عنوان بهبود عمر گلجاییگلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3765)

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز گروه بهنژادی و بیوتکنولوژی گیاهی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی عنوان تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم استاد راهنما دکتر محمود تورچی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3764)

دانشکده کشاورزی گروه مهندسی آب پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی آبیاری و زهکشی موضوع بررسی فرسایش حوضه آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3763)

بسم الله الرّحمن الرّحیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc. ) گرایش: فضای سبز، گیاهان زینتی در منظر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3762)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت پايان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مهندسي کشاورزی گرايش: زراعت عنوان بررسي اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر خصوصیات رشدی و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3761)

دانشگاه ارومیه دانشكده كشاورزي گروه علوم دامی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامي گرايش تغذيه دام و طیور عنوان: تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3760)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزی پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش تکنولوژی مواد غذایی عنوان : تاثیرشرایطوروشهای مختلف خشک کردن برویژگیهای آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی برگزیتون استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3759)

تعهد اصالت رساله یا پایان نامه اینجانب……………………………دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/دکترای تخصصی در رشته……………………کهدرتاریخ……ازپایاننامه/ رسالهخودتحتعنوان…………………………………. ……………………………………………………………………………………………….. با کسب نمره…… ودرجه…………دفاع نموده ام.بدین وسیله متعهد می شوم: 1. این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3758)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم کشاورزی گروه آموزشی علومی دامی پایاننامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام عنوان: تأثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3757)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی عنوان: تاثیر ترکیبی صمغ کتیرا، امولسیفایرهای سدیم استئاروئیل لاکتیلات(SSL)و ادامه مطلب…

By 92, ago